Колдонмо

Underground pipeline

Жер астындагы түтүк

Irrigation System

Сугат системасы

Water Supply System

Суу менен камсыздоо системасы

Equipment supplies

Жабдуулар